MIELA A.com"Kepuasan Pelanggan Ke Tahap Maksima, KAMI Janjikan"

  PERKHIDMATAN MIELA -A

Perusahaan Cendawan

AKAN DATANG

> Sistem Fetigasi Tanaman
> Input Tanaman 
> Racun Perosak Pertanian
> Pemasaran
> Pembekalan Produk
    Pertanian
> Perkhidmatan Kosaltansi
    Pertanian
> Kursus Pemprosesan Hasil
    Pertanian

 

  

  Sertai 'Mailing List' MIELA-A

 
Masukan Maklumat Anda
 
Nama:
Email:
Subscribe  Unsubscribe 

  CARA PENANAMAN

  Langkah-Langkah Proses Perusahaan  Cendawan 

Proses perusahaan cendawan dari awal penyediaan rumah cendawan hingga ke peringkat akhir bagaimana aktiviti pemasaran dilakukan terbahagi kepada langkah-langkah  berikut:

1.   Penyediaan Rumah Cendawan dan Alatan
     
     
2.   Penyediaan Beg Media Cendawan
     
 
3.   Pengukusan Beg Media Cendawan
   
     
     
4.   Suntikan Benih Ke dalam Beg Media Cendawan
   
     
     
5.   Pemeraman Beg Media Cendawan
   
     
6.   Pungutan Hasil
   
     
7.   Pembungkusan Hasil Tuaian

   
     
     
8.   Pemasaran Hasil Tuaian
     
9.   Penyakit dan Perosak


10. Perbelanjaan dan Pulangan

Maklumat lanjut mengenai perusahaan cendawan ini disediakan dalam bentuk ebook (buku elektronik)    
 

ebook: 10 Langkah Cara Memulakan Perusahaan Cendawan Dari Rumah Secara Kecil-Kecilan


             

Copyright © 2006-2007  Miela-A.com